Bất chấp sự căng thẳng của liên bang gần đây, số vụ hành quyết ở Hoa Kỳ thấp nhất kể từ năm 1991

Số lượng các bang đặt án tử hình ngoài vòng pháp luật đang tăng lên, cũng như số lượng các công tố viên nói rằng họ sẽ không tìm kiếm nó.