Elijah Cummings, nghị sĩ Baltimore và nhà lãnh đạo dân quyền, qua đời ở tuổi 68

Hạ nghị sĩ Elijah Cummings chủ trì Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện đầy quyền lực và giúp dẫn dắt Hạ viện điều tra luận tội Tổng thống Trump.